Obavijest za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

PODIJELI
01 / 04 / 2022

Obavijest za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Dana 26.03.2022. na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (ovdje ) na temelju Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (ovdje)

Na javni poziv mogu se javiti vlasnici stambenih jedinica na području grada Pule, koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice te vlasnici koji su već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine.

Vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivati će se troškovi korištenja stambenih jedinica.

Za prijavu potrebno je ispuniti Obrazac za ponudu smještaja za raseljene osobe, uz koji treba priložiti dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu, izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Pozivaju se svi zainteresirani građani grada Pule, da ispunjeni Obrazac za ponudu smještaja raseljene osobe zajedno s prilozima, predaju u pisarnicu grada Pule na adresi Stara tržnica 1, 52100 Pula (sa naznakom za Stožer civilne zaštite Grada Pula-Pola – dostava ponude vlasnika stambene jedinice) u uredovno radno vrijeme pisarnice.

Po primitku ispunjenog Obrasca za ponudu smještaja raseljene osobe sa prilozima te nakon utvrđivanja vjerodostojnosti ponude i neposrednog nadzora stambene jedinice od strane Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, isti izdaje Potvrdu o nadzoru stambene jedinice.

Svu prikupljenu dokumentaciju, vlasnik stambene jedinice dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola na stozercz@pula.hr