Objavljena Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za korištenje urbanih vrtova na Gregovici po zaključenom 2. Javnom pozivu

PODIJELI
16 / 12 / 2021
Urbani vrtovi na Gregovici

Podnositelji zahtjeva do broja 32. Liste, uključujući i broj 32., ostvarili su direktnu mogućnost korištenja vrtne parcele te će se s njima sklopiti ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu, u roku 10 dana od dana objave Liste na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Pula-Pola.

Ukoliko osoba s Liste iznad broja 33. ne pristupi sklapanju ugovora, smatrat će se da je odustala od zahtjeva te će pravo na sklapanje ugovora i korištenje vrtne ostvariti redom sljedeće prijavljene osobe od broja 32. nadalje.

Svi će podnositelji s Liste biti pisano obaviješteni o statusu prijave i roku sklapanja ugovora.

Prateći dokumenti dostupni su u privitku.