Obavijesti

24/03/2021

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule 2021-2023.

Grad Pula-Pola u cilju poticanja razvoja poljoprivrede u sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine dodjeljuje potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi. Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava koje je Grad Pula-Pola osigurao u svom Proračunu. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se od 2021. do 2023. godine u ukupnom iznosu od 510.000,00 kuna i to za:

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
4. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
5. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje;
6. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge;
7. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.