Priopćenje Odjela za kulturu

PODIJELI
02 / 04 / 2020

Poštovani umjetnici i djelatnici u kulturi,

svjesni ozbiljne situacije u kojoj se našla cijela zajednica, utjecaja i posljedica  epidemije koronavirusa na sve društvene aktivnosti i gospodarske djelatnosti,  i ovim putem obavještavamo vas  o mjerama  čijim će se žurnim provođenjem,  koliko je to maksimalno moguće,    ublažavaju negativni učinci za kulturni sektor, umjetnike i djelatnike u kulturi.

Kao što vam je poznato, utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi grada Pule provodi se u dva djela, putem dva javna poziva koje raspisuje Upravni odjel za kulturu. Prvi poziv za  financiranje programa u 2020. godinu je okončan, te su sredstva za realizaciju prihvaćenih programa u potpunosti isplaćena sukladno planu i to za siječanj, veljaču i ožujak u ukupnom iznosu od 2 milijuna kuna, bez obzira kada je predviđena realizacija odobrenih programa te bez obzira da li će se programi moći održati ili ne. Sredstva za travanj 2020., sukladno planu i proračunskim mogućnostima,  isplaćuju se krajem travnja, početkom svibnja.

Jednako tako isplaćena su i sredstva za prvo tromjesečje 2020. godine organizacijama civilnog društva koja ostvaruju institucionalnu potporu Grada, podrška obuhvaća financiranje plaća, hladnog pogona…

Sredstva samostalnim umjetnicima, osobama koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture,  za programe u 2020. isplaćena su u cijelosti, također  bez obzira kada je predviđena realizacija odobrenih programa te bez obzira da li će se programi moći održati ili ne.

U interesu cijele zajednice, zatvorene su sve ustanove u kulturi, zatvoreni su svi prostori koje koristi nezavisna scena, otkazani su svi programi i aktivnosti te je ionako fragilan i vrlo osjetljiv kulturni sektor dodatno poljuljan, među prvima je koji je već osjetio negativne posljedice.

Onemogućen je rad i privređivanje, kulturni sektor ostao je preko noći bez mogućnosti privređivanja, a čime je dodatno i izravno ugrožena egzistencija brojnih umjetnika i kulturnih djelatnika.

Usred situacije koja je izuzetno jako pogodila i -  kulturni sektor, s nestrpljenjem  iščekujemo  informacije o financijskim mogućnostima Odjela a kako bi žurno i bez odgode  mogli krenuti s daljnjim provođenjem  mjera pomoći s ciljem da vam maksimalno moguće olakšamo prebroditi ovaj vrlo težak period.

Drugi dio utvrđivanja Programa javnih potreba, drugi javni poziv, a koji se sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske objavljuje nakon donošenja Proračuna, okončan je svega nekoliko dana prije proglašenja epidemije na području Hrvatske.

Po ovom pozivu bilo je planirano financiranje programa u iznosu od 3.900.000,00 kn. Nažalost, u iščekivanju informacije o raspoloživosti sredstava   bili smo primorani privremeno odgoditi donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava po ovom pozivu.

Dakle, natječaj nije poništen, riječ je o privremenoj odgodi a zbog novonastalih okolnosti, značajno smanjenog priljeva sredstava te je u ovom trenutku vrlo teško planirati konkretne mogućnosti rashoda. Dakle, Odluka o rasporedu sredstava po drugom pozivu donijet će se istog trenutka po donošenju revidiranog financijskog plana.

Provođenje svih faza natječaja, sukladno Uredbi Vlade RH, traje minimum 60 dana a što je previše vremena za već dobro ranjen kulturni sektor, stoga natječaj nećemo ponavljati te ćemo uzeti u obzir sve pristigle prijave.

Mjere koje  Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola žurno i bez odgode poduzima:

Po prvom pozivu, udrugama su sredstva isplaćena kako je i planirano, za siječanj, veljaču i ožujak u punom iznosu. Umjetnicima, osobama koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture sredstva su isplaćena u cijelosti pa  tako svim udrugama, samostalnim umjetnicima, koji su primili sredstva Grada Pule za realizaciju programa u 2020. godini a koji se neće moći realizirati Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola odobrava te će i dalje odobravati prenamjenu sredstava.

Sredstva za sve programe, koji se zbog posljedica novonastale situacije neće moći realizirati te se moraju odgoditi ili otkazati, mogu se prenamijeniti u sredstva za pokrivanje prioritetnih rashoda; plaće, honorari, režije…

Dakle, isplaćena sredstva u 2020. godini za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog provođenja zabrane javnih okupljanja, korisnici sredstava mogu prenamijeniti te ih isplaćivati umjetnicima, stručnim suradnicima koji nemaju prihode a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa. Ovom mjerom obuhvaćene su i isplate honorara svih umjetnika i stručnih suradnika uključenih u odobrene programe, a navedenih u prijavi programa, koji sudjeluju u njemu u bilo kojem trenutku realizacije, neovisno jesu li posao započeli ili dovršili.

Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola priznat će korisnicima proračunskih sredstava dosad nastale troškove u organizaciji programa, unatoč otkazivanjima ili odgodama realizacije istih.

Trenutna epidemiološka situacija koja je zadesila Europu, neminovno ima veliki utjecaj i na prihode Grada Pule. Stoga, sa znatno umanjenim prihodima, sukladno trenutnim proračunskim mogućnostima, provode se mjere prije svega mogućeg rasterećenja korisnika od postojećih obveza te osiguravanja maksimalno mogućih sredstava za pokrivanje prioritetnih, nužnih troškova pa tako donesene mjere koje se odnose na poduzetnike s područja Grada Pule, gdje je primjenjivo, odnose se i na neprofitne organizacije te će se svim organizacijama iz područja kulture, korisnicima prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola, smanjiti zakup poslovnih prostora za mjesec ožujak u iznosu od 50% a za naredni period udruge iz područja kulture biti će oslobođene plaćanja najma prostora.

Jednako tako, Ministarstvo kulture donijelo je Odluku o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima- cilj ove mjere jest osigurati da se s programskim sredstvima isplaćenih od strane ministarstva omogući isplata naknada i honorara prvenstveno samostalnim umjetnicima, umjetnicima koji rade honorarno i onima bez stalnih izvora prihoda. Donesena je  i Odluku o obustavi revizije priznatih prava statusa samostalnih umjetnikanarazdoblje od šest mjeseci.

Uz to je Vlada usvojila i niz mjera koje se odnose na sve građane i pravne osobe koje su se našle u poteškoćama. Ističemo mjeru Vlade koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koja je usmjerena, među ostalim, i na poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, kao i na samozaposlene umjetnikehttps://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Pravo na pomoć od 3.250 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu i 1.625,00 kunapo radniku koji radi u nepunom radnom vremenu, imat će poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Ova potpora nema obilježje državne potpore male vrijednosti, a usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije) uključujući poduzetnike iz kulturnog i kreativnog sektora.

Nadalje, Ministarstvo kulture  priprema  posebni programi potpore za pojedine grane gospodarstva u koje će biti uključene i kulturne i kreativne industrije.

Za sve umjetnike koji profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost, a kojima se doprinosiplaćaju iz državnog proračuna raspisan je poziv Ministarstva kulture za prijavu na mjeru Potpore samostalnim umjetnicima koji su ostali bez angažmana zbog pandemije koronavirusa čime će im  se omogućit mjesečne potpore u neto iznosu od 1.625,00 kn, odnosno 3.250,00 kn neto mjesečno  na razdoblje od tri mjeseca. Potpora se odnosi na razdoblje od 15. ožujka do 15. lipnja 2020. godine te će biti podložna reviziji svakoga mjeseca, zavisno o priljevu sredstava iz državnog proračuna.

https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice

Ako su samostalni umjetnici istovremeno vlasnici ili suvlasnici trgovačkih društava, obrta ili drugih pravnih osoba ostvarili pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, nemaju pravo na korištenje ove potpore.

Paralelno s navedenim aktivnostima, u suradnji sa  strukovnim udrugama, Gradovima i Županijama, Ministarstvo kulture ubrzano radi na razradi mjera potpore umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji nisu obuhvaćeni nijednom od do sada usvojenih mjera. Riječ je o onim umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji rade honorarno, obavljaju povremene poslove, a nisu samozaposleni, nisu ostvarili pravo na uplatu obveznih doprinosa i nisu ni na koji način registrirani osim članstva u strukovnim udrugama.

U nadi da će se situacija ubrzo stabilizirati,  zahvaljujemo svima na razumijevanju i na svemu što činite kako bi kulturne sadržaje  i danas svima učinili dostupnima.

 

                                                                                   UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

GRADA PULE-POLA