Obavijesti

14/06/2019

Obavijest dobavljačima Grada Pule o obvezi izdavanja eRačuna od 1. srpnja 2019. godine

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godinestupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave odnosno nabave putem narudžbenica.

Stoga, od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obveznisu premaobvezniku javne nabaveizdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Grad Pula kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019. godine ne smije zaprimiti papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen. Skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra eRačunom.

Ovom prilikom obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Gradu Puli  u postupku nabave da od 1. srpnja 2019. godine  moraju imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna.

Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Grad Pula od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu Puli putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Grada Pule je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).

Više informacija o načinu  otvaranja i servisu eRačuna možete se dodatno informirati u poslovnici FINa-e ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.