Upravni odjel za kulturu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba ...

Dana 02.09.2019. godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola objavio je  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada ...