Natječaji i nadmetanja

26/04/2024

Obavijest u vezi Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola

OBAVIJEST

u vezi Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola, KLASA: 940-03/24-01/204, URBROJ: 2163-7-05-01-0559-24-2 od dana 22. travnja 2024. godine, objavljenog dana 22. travnja 2024. godine u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 08/24, na web stranicama Grada Pula-Pola, oglasnoj ploči Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Pula-Pola te dnevnom tisku Glas Istre

Dana 25. travnja2024. godine, Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Pula-Pola pregledom teksta Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola KLASA: 940-03/24-01/204, URBROJ: 2163-7-05-01-0559-24-2 od dana 22.04.2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), utvrdio je da je došlo do omaške u tiskanju Službenih novina Grada Pule, stoga je dana 25. travnja 2024. objavljen Ispravak Službenih novina - Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 08/24.

Za naglasiti je da je u ostalim gore navedenim sredstvima oglašavanja tekst Javnog natječaja ispravno objavljen dana 22. travnja 2024. godine