Natječaji i nadmetanja

28/09/2023

Obavijest o testiranju - Referent I za održavanje u Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

OBAVIJEST

u svezi javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula-Pola na radno mjesto referent I za održavanje - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske br. 96/2023, na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada Pula-Pola dana 23. kolovoza 2023. godine, obavještavamo sljedeće kandidate navedene pod dodijeljenom šifrom koji su ispunili formalne uvjete iz javnog natječaja:

1. MK97706

2. TB16321

3. DP54366

4. AS35890

da će se pisani dio testiranja provesti dana 04.10.2023. godine, s početkom u 8:25 satiu prostorijama Komunalne palače Grada Pula-Pola, u Puli, na adresi Forum 1.

RASPORED TESTIRANJA

8:25 sati

Identifikacija kandidata.

8,30 – 9:30 sati

Provjera znanja - pisani test iz poznavanja propisa iz područja:     

  1. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013, 65/2017, 114/201839/2019, 98/2019, 67/2023),
  2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019),
  3. Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 114/2022, 4/2023),
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 68/2018, 110/2018, 32/2020).

Istoga dana, 04.10.2023. godine u 10:30 satiu prostorijama Komunalne palače Grada Pula-Pola, u Puli, na adresi Forum 1, kandidatima koji su pristupili testiranju predočit će se rezultati testiranja te će se nakon predočenja rezultata testiranja provesti intervjusa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja službenici privremeno ovlaštenoj za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula-Pola rang-listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

 

Pula, 28.9.2023.

            Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja