Natječaji i nadmetanja

17/11/2022

Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stonogradnje za Grad Pulu-Pola

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Pule-Pola od 30. kolovoza 2022. godine o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje i članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pula-Pola od 01. kolovoza 2022. godine, te nakon provedenog Javnog poziva objavljenog 15. rujna 2022. godine, Povjerenstvo, je na sjednici održanoj 16. studenoga 2022. godine, utvrdilo

  • PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA i
  • PRIJEDLOG POPISA ZAHTJEVA NEUVRŠTENIH NA LISTU REDA PRVENSTVA

za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje za Grad Pulu-Pola, koje su objavljene na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Pule-Pola, te mrežnim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, dana 17. studenoga 2022. godine.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva koji se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

O osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik Grada Pule-Pola. Nakon odlučivanja po prigovorima Gradonačelnik Grada Pule-Pola, na prijedlog Povjerenstva, utvrditi će konačnu Listu reda prvenstva te će se ista objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Pule-Pola, te mrežnim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.