Natječaj za dodjelu stipendija Grada Pule

PODIJELI
07 / 11 / 2022

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija od sada se  dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnice  (elektronički sustav prijavljivanja), bez potrebe podnošenja i slanja prijavnice i dokumenata u papirnatom obliku (osim u iznimnim slučajevima na zahtjev Grada), a što će uvelike olakšati prijavu svim studentima kojima je  osigurana i  korisnička podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice. 

Registracija novih korisnika vrši se na sljedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici: https://som-natjecaj.eu/authentication/login