Natječaji i nadmetanja

19/09/2022

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INICIJATIVA/ISKAZ INTERESA ZA IZMJENU I DOPUNU ILI IZRADU NOVE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU GRADA PULE-POLA

Detalji u nastavku: