Obavijest o nadmetanju- dogradnja dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija na Školi za odgoj i obrazovanje Pula

PODIJELI
20 / 05 / 2020

Naručitelj: GRAD PULA-POLA 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak:Dogradnja dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija na Školi za odgoj i obrazovanje Pula, broj objave: 2020/S 0F2-0019173. 
Detalje o objavi možete vidjeti: 
 https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=391513