Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2020.

PODIJELI
16 / 12 / 2019

Detalji u privitku