Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada

PODIJELI
03 / 03 / 2020

Dokument se nalazi u prilogu.