Novosti

15/12/2011

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata za Novu godinu

Gradonačelnik Pule Boris Miletić 14. prosinca 2011. godine donio je Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima u gradu Puli  u sklopu organizacije Nove 2012. godine. Ugostiteljskim je objektima omogućeno produženje radnog vremena radi organiziranog dočeka Nove godine do 5,00 sati ujutro 1. siječnja 2012.
Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", broj 30/09) i propisa koji reguliraju javni red i mir.