Novosti

12/12/2011

Dežurstvo za hitne intervencije na kanalizaciji

U razdoblju od 19. do 26. prosinca (do sljedeće obavijesti), u slučajevima hitne intervencije na kanalizaciji nakon završetka redovnog radnog vremena Herculanee, tj. nakon 15 sati, o potrebi intervencije telefonski obavijestiti na broj 098/224-250, g. Edi Pauro.