Novosti

09/12/2011

Izgradnja javne rasvjete u Kašićevoj i Mažuranićevoj ulici

Danas, 9.prosinca 2011. godine započeli su radovi na izgradnji javne rasvjete u Kašićevoj i Mažuranićevoj ulici u Puli. Temeljem Ugovora o izvođenju radova radove će izvoditi tvrtka ZANITEL d.o.o. Pula. Projektant i nadzor izvodi ELKON d.o.o. Pula.
Ugovor o izvođenju radova zaključen je po provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti od strane Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu. Izgradnja javne rasvjete Kašićeve i Mažuranićeve ulice obuhvaćena je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Ovaj projekt izgradnje javne rasvjete obuhvaća u cijelosti javnu rasvjetu u obje ulice, u ukupnoj dužini od cca 340 m1 sa 17 novih svjetiljki, prema slijedećem:
- Mažuranićeva ulica (od Radićeve do Nazorove ulica) - javna rasvjeta u dužini od cca 220 m1 sa 11 novih svjetiljki,
- Kašićeva ulice (od raskrižja sa Mažuranićevom do Kranjčevićeve ulice) - javna rasvjeta u dužini od cca 120 m1 sa 6 novih svjetiljki.
Ukupna vrijednost radova prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova iznosi 300.000,00 kuna s PDV-om, dok svekupna vrijednost radova po zaključenom Okvirnom sporazumu iznosi 363.659,34 kuna sa PDV-om.
Rok izvođenja radova je 25 dana.