Grad Pula - Reagiranje na istupe vijećnika Bruna Nefata

PODIJELI
18 / 11 / 2011
Sukladno istupima vijećnika Nezavisne liste Plinia Cuccurina, Bruna Nefata na današnjoj konferenciji za novinare dostavljamo sljedeće reagiranje:

S ciljem da što širu javnost uključimo u donošenje Proračuna Grada Pule za 2012. godinu Grad Pula je 03. listopada 2011. u javnim glasilima objavio poziv svim građanima da daju svoje prijedloge za izradu Proračuna za 2012. godinu.

Jednako tako svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Pule imaju mogućnost davanja prijedloga na Proračun Grada Pule putem amandmana na Gradskom vijeću. No, gradska uprava je i cijenjene vijećnike željela ranije uključiti u proces formiranja Proračuna te je svim opcijama zastupljenim u gradskom vijeću Grada Pule uputila dopis da daju svoje prijedloge i da se zajedničkim snagama kreira prijedlog Proračuna koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Nažalost, moramo konstatirati da gosp. Nefat, kao ni ostali članovi Ladonje, nisu predali niti jedan prijedlog za izradu Proračuna za 2012. godinu za razliku od nekih drugih vijećnika, iz čega se da isčitati da im je ovdje jedino bitno politiziranje u predizborne svrhe, a ne kvalitetna izrada Proračuna.

Unatoč činjenici da je Grad Pula u istraživanju GONG-a dobio prvo mjesto u Istarskoj županiji i osmo u Hrvatskoj po pitanju transparentnosti, trudimo se dodatno unaprijediti proces komunikacije prema građanima. Tako ćemo građane, osim u pripremnoj fazi izrade Proračuna za 2012. (koja je odrađena tijekom listopada), uključiti i putem web stranica Grada Pule www.pula.hr, točnije putem modela "eKozultacije" kako bi dali svoje prijedloge i na konačni prijedlog Proračuna Grada Pule za 2012. godinu koji će biti upućen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Pule.