Predstavljen projekt poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+"

PODIJELI
17 / 11 / 2011
Posebna stavka aktivne pomoći za poduzetnike na području Grada Pule pod nazivom "1.000.000,00+" uvedena je u program Proračuna za 2012. godinu, te kao projekt poticanja razvoja pulskog gospodarstva predstavljena na tiskovnoj konferenciji u prostorijama Komunalne palače.
Grad Pula ima kvalitetan program subvencioniranja kamatnih stopa za one koji su ispunili uvjete i usmjerili ulaganja u razvoj gospodarstva. Gradonačelnik Boris Miletić istaknuo je da su u Proračunu za sljedeću godinu osigurana sredstva koja će se dodijeliti putem javnog natječaja poduzetnicima kako bi im se pomoglo s lokalne razine, jer se na određene makroekonomske uvjete ne može utjecati, a riječ je o poticanju javnih radova kroz infrastrukturne i projekte kapitalne izgradnje.
Pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu Danijel Ferić prezentirao je pak cjelokupni program "Milijun plus", navodeći da će se potpore isplatiti iz proračuna Grada Pule, odnosno iz sredstava poreznih prihoda koje u proračun uplaćuju gospodarski subjekti, te će se tako prikupljena sredstva ponovno vratiti gospodarstvu.
Riječ je posebnim potporama za poduzetnike početnike, novo zapošljavanje, uvođenje inovacija u proizvodnju, ulaganje u standarde kvalitete i korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu. Osim potpora program nudi i posebne mjere naplate dospjelog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom usmjerene ka svim gospodarstvenicima.
Dok su projektiizradeStrategijegospodarskograzvojaGradaPulei KatalogainvesticijaupulskogospodarstvousmjerenistvaranjuboljepoduzetničkeklimenapodručjuGradaPule, te će Odjelzaekonomijuiturizam "Dr. MijoMirković" izraditi Strategiju kojom ćeseutvrditiprioritetiGradaubudućemgospodarskomrazvoju. Kataloginvesticijaizradit ćesepakinterdisciplinarnokakobiinvestitoridobiliinformacijekoje ćeimpomoćiuizradivlastitestudijeopravdanostiulaganjaisadržavat će najznačajnije investicijske projekte, poslovne zone koje su GUP-om predviđene za gospodarsku namjenu, podatke o infrastrukturnoj opremljenosti i atraktivnim gradskim zemljištima, te o cijenama zemljišta, komunalnih doprinosa i naknada.

Ovdje možete pogledati prezentaciju projekta "1.000.000,00+"