3 dana seminara "Likovne aktivnosti u vrtiću"

PODIJELI
29 / 09 / 2011
Na inicijativu dječjih vrtića Grada Pule, odnosno Dječjeg vrtićića Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin, a u suradnji s Pedagoškim fakultetom Sveučilišta u Mariboru, od danas, 29. rujna do 1. listopada 2011., u prostorijama Zajednice talijana u Puli, održat će se seminar na temu "Likovne aktivnosti u vrtiću". Voditelji seminara istaknuti su sveučilišni profesori doc.dr. Matjaž Duh i doc.dr. Tomaž Zupančič.

Cilj seminara je stručno usavršavanje odgojitelja koji u neposrednom radu s djecom svakodnevno primjenjuju različite tehnike likovnog izričaja te nastoje potaknuti razvoj kreativnosti i mašte svakog djeteta, vodeći brigu o uzrastu i individualnim osobinama.

Prvi dan rada planiran je u obliku predavanja kojim će se posebno obraditi teme "Polazišta za planiranje likovnih aktivnosti u vrtiću" te "Najčešće greške kod likovnih aktivnosti u vrtiću". Predviđen početak predavanja je u 15:30.

U sljedeća dva dana planirano je izvođenje rada u radionicama pri čemu će odgojitelji biti neposredno uključeni u rad s likovnim tehnikama i materijalima kao i prikladnim postupcima rada u području crtanja i slikanja.

Po povratku u svoje vrtićke skupine odgojitelji će stečene spoznaje moći primjenjivati i verificirati u neposrednom radu s djecom te se očekuje nastanak većeg broja likovnih radova kojima će se rezultati rada prikazati u našoj društvenoj sredini putem izložbe.