Reagiranje direktora Plinare Deana Kocijančića na izjave vijećnika Maurizia Licula

PODIJELI
24 / 08 / 2011
Sukladno informacijama iznesenim u javnost od strane vijećnika Maurizia Licula vezanim uz temu plinofikacije dostavljam sljedeće reagiranje:

Plinara d.o.o. Pula plinofikaciji prirodnim plinom pristupila je stručno, studiozno, planski, promišljeno i transparentno. Pri tome je maksimalno korištena pomoć svih stručnih institucija počevši od Hrvatske stručne udruge za plin, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (dalje Ex-Agencija), MUP-a, projektanata, iskustva drugih distributera i dr. Dokaz tome je i Grad Rijeka koji je pristupio plinofikaciji prirodnim plinom na isti način kao i Plinara Pula, postepenim prelaskom sa gradskog na prirodni plin uz kompletnu zamjenu postojeće dotrajale mreže gradskog plina novom polietilenskom mrežom za prihvat prirodnog plina, čiji vijek trajanja sukladno garancijama dobavljača, odnosno proizvođača iznosi 100 godina.

Opravdanost plinofikacije najbolje se pokazuje kroz rast broja korisnika plina kao ekološki najprihvatljivijeg i najjeftinijeg energenta. Plinara se striktno pridržava svih zakonskih i podzakonskih akata, kao i potrebnih Pravilnika s jednim glavnim i osnovnim ciljem - sigurnosti opskrbe građana plinom.

Vezano uz navode g. Antolovića i g. Šegona, želimo naglasiti da im je Plinara d.o.o naplatila iznos od 750,00 kn + PDV. U tu cijenu je uračunat regulator pritiska, završno ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost, uplinjavanje instalacije te kompenzator plinomjera. Ostale troškove koje navode g. Antolović i g. Šegona odnose se na plinske instalacije na njihovim parcelama (radi se o obiteljskim kućama na Verudi porat) čije troškove su sami dužni snositi s obzirom da su njihovo privatno vlasništvo. Svi iznosi koje navode, plaćeni su ovlaštenim instalaterima i/ili serviserima.

Sukladno podacima kojima raspolažemo, g. Antolović izradio je novi projekt plinske instalacije - ugradio 40-tak metara novog razvoda po kući/parceli, umjesto bojlera za pripremu tople vode (kojeg je dosada imao) kupio je novi kombinirani bojler za pripremu tople vode i grijanje te vjerojatno sve zajedno platio ovlaštenom instalateru/serviseru po cijenama na koje Plinara ne može utjecati jer je to odnos između ovlaštenog instalatera/servisera i vlasnika kuće/parcele.

G. Šegon morao promijeniti priključak koji je bio propustan unutar njegove parcele što je također plaćeno ovlaštenom serviseru. Iznosimo ove činjenice jer bez detaljnog troškovnika nismo u mogućnosti komentirati iznose koje navode g. Antolović i g. Šegon.

Svaka neargumentirana rasprava i paušalne tvrdnje o procesu plinofikacije kojemu su prethodile opsežne pripreme, može se okarakterizirati tek kao puko politikantstvo kojim se na projektu koji će Puli donijeti nužno potrebnu infrastrukturu za daljnji razvoj želi prikupiti pokoji politički bod.Direktor

Dean Kocijančić