Novosti

28/06/2011

Milijun eura za poticanje stanogradnje

Ukupna vrijednost koju je Grad Pula namijenio za poticajnu stanogradnju iznosi oko milijun eura, točnije 236 eura po kvadratnom metru neto korisne površine.
Gradonačelnik Grada Pule 9. lipnja 2011. godine donio je Odluku o prijenosu prava vlasništva nad katastarskom česticom površine 583 četvorna metra u korist državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Ovime je Grad Pula zaokružio cjelinu zemljišta, što je bio preduvjet za realizaciju programa u kojem će se graditi stambene zgrade poticajne stanogradnje (POS). Vrijednost posljednje prepisane parcele iznosi 72,7 tisuća eura, odnosno 124,8 eura po četvornom metru, kao i u slučaju već do sada ustupljenih čestica, a APN će ih Gradu isplatiti pet godina nakon prodaje stanova.Tom se odlukom utvrdila ukupna površina građevinskog zemljišta koje Grad Pula osigurava za izgradnju POS-ovih stanova, kao i naknada za ustupljeno zemljište. Riječ je o 4.121 četvornih metara građevinskog zemljišta uz naknadu od 514 tisuća eura, odnosno već spomenutih 124,8 eura po kvadratu. Taj je iznos 20 posto manji od realne cijene građevinskog zemljišta na tom području, a na umanjenje vrijednosti Grad se odlučio da bi u konačnici smanjio cijenu četvornog metra stanova koji će se izgraditi.Na ovu odluku nadovezuje se i odluka o definiranoj visini naknade za opremanje komunalne infrastrukture i pripadajućih troškova za potrebe građevina iz POS-ovog programa. Ukupni troškovi opremanja komunalnom infrastrukturom iznose 509.516,76 eura, što je 117,45 eura po kvadratnom metru.