Novosti

27/06/2011

Početak deratizacije u gradu Puli

U cilju održavanja populacije štetnika na zadovoljavajućoj razini potrebno je redovito, kontinuirano i pravovremeno provoditi adekvatne mjere za njihovo suzbijanje. Tako će se 27. lipnja 2011. u Puli i Fažani započeti sa sustavnom deratizacijom kanalizacijske mreže. Akcija će se provoditi na 400-500 reviziskih okna po gradu Puli te oko 100 istih u Općini Fažana. Pri izvođenju deratizacije koristit će se parafinski mamac fiksiran na žici te svaki šaht označit će se sprejem plave boje. Plan trajanja akcije je 10-tak dana. Dosadašnja mjesta sa najvišim stupnjem oglodanosti u kanalizacijskoj mreži bila su: Koparska ulica (parking uz stambene zgrade), područje oko gradske tržnice, Narodni trg, Flanatička, Sergijevaca, Kandlerova, H. Dalmatina, Mutilska, Gajeva, Tartinijeva, Kranjčevićeva, ulica Kamenjak i Uskočka ulica. O svim tretiranim mjestima vodi se detaljna evidencija koja je kasnije baza za provedbu ovakvih akcija. Mole se građani da pojavu glodavaca u svojoj ulici prijave Herculanei kako bi se obavila deratizacija.