Novosti

20/06/2011

Dežurstva za hitne intervencije na kanalizaciji

U razdoblju od 20. do 26. lipnja 2011. godine (do sljedeće obavijesti) u slučajevima hitne intervencije na kanalizaciji, nakon završetka redovnog radnog vremena, o potrebi intervencije hitno telefonski obavijestiti g. Edi Pauro na mobitel 098/224-250. Isto vrijedi i za vrijeme praznika i blagdana, 22. 6., 23. 6. i 25. 6. 2011. godine.