Zbrinjavanje "zelenog otpada"

PODIJELI
12 / 04 / 2011
Pula Herculanea poziva građane da sav "zeleni otpad" koji nastane tijekom proljetnog uređenja i čišćenja okućnica i dvorišta odlože pored kanti za komunalni otpad u cilju da se isti zbrine na odgovarajući društveno koristan način. Mole se građani da granje bude u svežnjevima ili snopovima. Radi lakšeg utovara odnosno zbrinjavanja "zelenog otpada" i izbjegavanja odlaganja na neprikladnim mjestima (poput u kontejnera za komunalni otpad ili nogostupe) Pula Herculanea će u vrijeme trajanja akcije proljetnog čišćenja grada organizirati odvoz zelenog otpada tako da će vozilo - grajfer odvoziti otpad s ulica i parkova po utvrđenom rasporedu kojim su određeni dani i dijelovi grada.

Odvoz  će se vršiti kako slijedi:
ponedjeljak: Centar, MO Stari grad, Štinjan, Veli Vrh,
utorak: Koparsko naselje (staro i novo), Šijana, Monvidal, Kaštanjer,
srijeda: Šišansko naselje, Gregovica, Busoler, Šikići, Škatari,
četvrtak: Premanturska ulica, Nova Veruda, Vidikovac, Valdebek,
petak: Veruda, Stoja, Sisplac, Sv. Polikarp.

Mole se građani za strpljenje i suradnju te pridržavanju gore navedenog rasporeda.
Na ovaj će se način smanjiti količina otpada koja se sada odlaže na odlagalištu, a dobit će se vrijedna sirovina uz smanjenje štetnih utjecaja otpada na okoliš.