Nove cijene vode - uvodi se socijalna cijena vode 40% niža od komercijalne

PODIJELI
05 / 04 / 2011
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule Damir Prhat, direktor Pula Herculenee d.o.o. Pula Igor Stari i direktor Vodovoda Pula d.o.o. Pula Darko Višnjić održali su danas konferenciju za medije povodom obveze usklađenja sa Zakonom o vodama, odnosno Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Pročelnik Prhat je u uvodnom dijelu konferencije rekao da su zbog izmjena zakonskih okvira, odnosno usklađenja sa Zakonom o vodama - Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, usklađene cijena vode i cijene usluga odvodnje i pročišćavanja vode koje se naplaćuju građanima Pule putem računa Vodovoda.

Novi model naplate je u ekonomskom smislu optimalan za sve socijalne kategorije obzirom na zadani zakonski okvir. Naime, ovim usklađivanjem uvodi se fiksni dio cijene vode, što je i najveća novina.

Istaknuo je da će za prosječne potrošače vode u Puli račun Vodovoda d.o.o. biti nešto manji nego što je to bio do sada.

Zakon je konačno omogućio formiranje "socijalne cijene vode" koja će biti za 40% manja od "komercijalne cijene vode" za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. 

Prhat je rekao da je od strane komunalnih društava prema Gradu Puli upućen zahtjev kojim se traži povećanje cijene voda i usluga odvodnje, ali od strane Grada isti zahtjevi nisu prihvaćeni, budući je stav Grada da u ovom specifičnom gospodarskom trenutku obilježenom financijskom krizom, ne opterećuje dodatno ni građane ni gospodarstvo koji su se nastojali maksimalno zaštititi.

Cijene koje su u konačnici odobrene uzrokovat će manjak na prihodovnoj strani Vodovoda d.o.o. za 1,9 milijuna kuna, dok će minus Pula Herculanee u djelatnosti kanalizacije iznositi 1,8 milijuna kuna. Direktori navedenih komunalnih poduzeća moraju "premostiti" navedene razlike racionalizacijom u poslovanju, odnosno uštedama. Komunalna poduzeća će pozorno pratiti troškove poslovanja i prihode kako bi se kroz duži period došlo do toga da u konačnici cijene pokrivaju troškove poslovanja. 

Direktor Vodovoda Pula d.o.o. Pula Darko Višnjić pojasnio je novine koje donosi usklađenje, odnosno uvođenje fiksne naknade, što je zakon i zahtijevao, a koja će iznositi 6,00 kuna za domaćinstva i 12,00 kuna za gospodarske subjekte. Sukladno uvođenju fiksne naknade, cijena vode smanjuje se za građane s 5,95 koliko je sada iznosila na 4,95 kuna, a za gospodarske subjekte s 11,79, na 11,41 kuna.

Konačno je dana mogućnost i uvođenja socijalne cijene koja će iznositi 2,80 kuna, što je za 40% manje od "komercijalne cijene" vode. Ovakav model naplate vode rezultirat će smanjenjem prihoda Vodovoda koje se procjenjuje na 1,9 milijuna kuna godišnje što za upravu kao i sve zaposlenike Vodovoda predstavlja nove izazove da se u poslovanju postave još racionalnije i odgovornije kako bi se svi troškovi sveli na minimum, a o rezultatima će moći govoriti krajem godine. 

Direktor Pula Herculanee d.o.o. Pula Igor Stari rekao je pak kako je Zakon tražio usklađenje i u dijelu odvodnje i pročišćavanja voda. Sukladno tome Pula Herculanea uvest će fiksni dio osnovne cijene za odvodnju i pročišćavanje voda koji će iznositi 4,00 kuna za domaćinstva, 8,00 kuna za gospodarstvo i 2,40 kuna za "socijalne kategorije". Fiksne naknade neće plaćati korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijski sustav, a sama cijena odvodnje i pročišćavanja po kubiku vode neće se mijenjati.
Istaknuo je da će unatoč uvođenju fiksnog dijela osnove cijene djelatnost "kanalizacije" u Pula Herculanei biti u "minusu" od 1,8 milijuna kuna, a kompenzaciju za taj "minus" će se pronaći u racionalizaciji poslovanja i uštedama.