Akti Gradonačelnika - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu realiziran je gotovo u potpunosti

PODIJELI
31 / 03 / 2011
Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao tiskovnu konferenciju o aktima donesenim u razdoblju od 25. do 30. ožujka 2011. godine.

U navedenom je razdoblju doneseno ukupno trinaest akata.  

Donesena je Odluka o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2011. kojom se utvrđuje plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva planirana za tu namjenu, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. Za provedbu mjera redovnog upravljanja koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 2.200.000,00 kn. Mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, a mikrolokacije je odredilo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Pule u postupku rješavanja zahtjeva.

Utvrđeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu sukladno obvezi utvrđenoj Zakonom o komunalnom gospodarstvu i u propisanom roku do kraja mjeseca ožujka podnijet će se Gradskom vijeću Grada Pule na usvajanje. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu realiziran je gotovo u potpunosti, odnosno u 98,88% slučajeva. 

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju 25. do 30. ožujka 2011. godine dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.