Potpisan Ugovor lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Istarskoj županiji

PODIJELI
31 / 03 / 2011
Gradonačelnik Pule Boris Miletić i zamjenica gradonačelnika Vera Radolović potpisali su danas Ugovor lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Istarskoj županiji.

Prilikom potpisivanja Ugovora predstavnicima glavnih lokalnih sudionika (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne institucije, razvojne agencije, lokalne tvrtke, obrtničke i gospodarske komore i nevladine organizacije) se obratio zamjenik istarskog župana Vedran Grubišić, zatim pročelnik Područne službe Pula HZZ-a Marko Maršić i projektna savjetnica LPE - Faze 3 Cleoffe Guardigli. 

Prije samog potpisivanja predsjednica Upravnog odbora Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Istarske županije Irena Peruško ukratko je predstavila ovu inicijativu koja se realizira kroz projekt "Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Faza 3". 

Dana 01.03.2011. godine, održana je osnivačka skupština LPZ-a Istarske županije, na kojoj je izabran Upravni odbor LPZ-a Istarske županije kojeg čine predsjednica Irena Peruško iz HZZ-a Područne službe Pula, te dva dopredsjednika, Boris Sabatti iz IDA-e d.o.o. i Alen Damjanić iz Istarske županije, te članovi Upravnog odbora: Lahorka Ropac - Hrvatska gospodarska komora, Prof.dr.sc. Marija Bušelić - Sveučilište Jurja Dobrile, Ana Žužić- Udruga ZUM, Deana Vrban - P.P.C. Buzet d.o.o. (CIMOS GRUPA), Cvjetko Vretenar - Uljanik Brodogradilište d.d., Nevena Tolanov - Rivijera Poreč d.d.. 

LPZ Istarske županije djeluje u Istarskoj županiji koja je ujedno i njegov pravni predstavnik. Ciljevi i glavne zadaće, te obveze članova LPZ-a Istarske županije određeni su predloženim Ugovorom o partnerstvu, a sastav i članstvo, te djelovanje predloženim Statutom LPZ-a Istarske županije. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Pula, Istarska županija te Istarska razvojna agencija, kao i Grad Pula, od samog početka provedbe projekta aktivno sudjeluju u projektnim aktivnostima tehničke pomoći LPZ-u i uz ostale sudionike iz raznih institucija naše županije. 

Lokalno partnerstvo postat će izrazito važno u pogledu pristupa financijskim sredstvima EU. Financijska sredstva EU kao i buduće upravljanje strukturnim fondovima EU, osobito Europskim socijalnim fondovima, pretpostavljaju regionalni pristup razvoju ljudskih potencijala, strateško planiranje te razvoj konzultacijskih procesa kroz partnerstvo koje bi uključivalo sve dionike tržišta rada na regionalnoj razini. 

Kroz razne aktivnosti na lokalnoj razini nastojat će se ulagati u zapošljavanje i razvoj vještina na lokalnoj razini, povezivati lokalne nositelje aktivnosti s ostalim razinama upravljanja te stimulirati inicijative kako bi se dovelo do jačanja učinkovitosti i djelotvornosti pri korištenju dostupnih resursa na lokalnim razinama. 

Grad Pula kao najveći grad u Istarskoj županiji, pristupa Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje LPZ Istarske županije, kako bi aktivno putem svog predstavnika sudjelovao u kreiranju Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za zapošljavanje, a koje će Istarska županija usvojiti kao integrirani dio Županijske razvojne strategije 2011. - 2013. godine.