Suradnja Banja Luke i Pule u promicanju prava nacionalnih manjina

PODIJELI
28 / 03 / 2011
Gradonačelnici Pule Boris Miletić i Banja Luke Dragoljub Davidović potpisali su danas u Gradskoj vijećnici Memorandum o suradnji između gradova i udruženja nacionalnih manjina Banja Luke i Pule u sklopu projekta "Susjedstvo - afirmacija multikulturalizma i suradnje na razini gradova/općina u zemljama Zapadnog Balkana". 

Potpisivanju su osim gradonačelnika Pule i Banja Luke nazočili predsjednicaUdruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO Mirjana Galo, predsjednica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Lidija Živanović i predsjednik Saveza nacionalnih manjina RS Stevo Haverljuk, te predstavnici manjinskih udruga i to Udruženja Talijana grada Banja Luke, Zajednice Talijana Pula, Udruženja Makedonaca grada Banja Luke, Udruge Makedonaca "Ćiril i Metod" Pula, Udruženja Slovenaca "Triglav", Slovenskog kulturnog društva "Istra" iz Pule,  Udruženje Roma Veseli Brijeg Banja Luka, Udruženja Roma Istre - Pula,  Udruženja Mađara RS "Magzar Szà³" i Mađarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmund" iz Pule. 

Gradonačelnik Pule Boris Miletić istaknuo je kako Pula živi svoju multikulturalnost ne samo deklarativno već i istinski u praksi. Napomenuo je kako je tolerancija najvažniji pravac djelovanja grada i građana, a naklonost suradnji je prednost.

Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović pozvao je predstavnike Pule da posjete Banja Luku, istaknuvši kako su se delegacije već posjećivale prilikom proslava Dana grada. Suradnju dvaju gradova vidi u ekonomskom smislu, prosvjeti, sportu i kulturi. Gradonačelnik Davidović istakao je kako Pula i Banja Luka imaju nešto zajedničko - boksače, napomenuvši kako je Memorandum tek osnova realizacije međusobne suradnje u praksi.

Predsjednica Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava i građanskih sloboda Mirjana Galo, s ponosom je istaknula kako je ovaj događaj samo nastavak na aktivnosti započete još 2004. godine.

Predsjednica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke Lidija Živanović rekla je kako je važno graditi odnose i suradnju i izvan projekata što predstavlja zalog za bolju budućnost.Današnjim je potpisom prihvaćen tekst Memoranduma o suradnji između gradova i udruženja nacionalnih manjina Banja Luke i Pule u sklopu projekta "Susjedstvo - afirmacija multikulturalizma i suradnje na razini gradova/općina u zemljama Zapadnog Balkana".

Helsinški parlament građana Banja Luka je, uz financijsku podršku Europske komisije, u svibnju 2009. godine pokrenuo projekt "Susjedstvo - afirmacija multikulturalizma i suradnje na razini gradova/općina u zemljama Zapadnog Balkana". Projekt traje dvije godine i realizira se u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Prijedor, Tuzla), Srbiji (Senta, Zrenjanin, Sombor) i Hrvatskoj (Pula, Vodnjan, Umag), i to u partnerstvu s Udruženjem za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda iz Pule - "HOMO, Centrom za regionalizam Novi Sad, Helsinškim monitorom za ljudska prava iz Slovenije i Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske.

Ovaj projekt je logički nastavak prethodnih aktivnosti Helsinškog parlamenta građana, a jedan od glavnih ciljeva projekta je analiza dosadašnjih propisa uvrštenih u lokalne politike i njihova praktična primjena, te poboljšanje postojećih politika kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile potrebe nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama.

Glavni cilj Memoranduma je poboljšanje položaja etničkih i nacionalnih manjina u 9 posebnih lokacija, uključivanje lokalne samouprave, medija i civilnog društva zapadnog Balkana putem aktivnosti uspostavljanja i primjene politika koje će promovirati toleranciju i ljudska prava te eliminirati diskriminaciju.

Posebni ciljevi su podrška lokalnoj samoupravi u izmjenama javne politike kako bi se zadovoljile potrebe etničkih/nacionalnih manjina te podržala integracija manjina u društvu, ujedno štiteći njihovo kulturno nasljeđe i tradiciju. Također tu je i podrška suradnji, partnerstvu i razmjeni resursa i stručnog iskustva između gradskih/općinskih ustanova, lokalnih manjinskih grupa, studenata i akademskih građana; podizanje standarda u primjeni međunarodnog i domaćeg zakonodavstva na Zapadnom Balkanu; izgradnja kapaciteta lokalnih udruženja kako bi postali ravnopravan partner u pregovorima i aktivnostima prema lokalnim vlastima; podizanje svijesti javnosti o položaju i pravima etničkih manjina u odabranim jedinicama lokalne samouprave; omogućavanje usklađivanja prakse i politika koje se odnose na sprječavanje diskriminacije i politike usmjerene ka etničkim/nacionalnim manjinama na putu zemalja Zapadnog Balkana ka europskim integracijama.