Nova pulska obilaznica - u lipnju puštanje u promet dionice Pula - Pomer

PODIJELI
14 / 01 / 2011
U rujnu 2010. godine započela je gradnja spojne ceste od čvora Pula do Pomera odnosno "Nove pulske obilaznice" na Istarskom ipsilonu.

"Lani smo u gradnju Istarskog ipsilona uložili oko 750 milijuna kuna. Uz samu trasu Ipsilona preuzeli smo i obvezu izgradnje pristupnih cesta od čvora Umag do granice i od čvora Pula do Pomera", izjavio je direktor Bina Istre David Gabelica.

Najavio je ujedno da će početkom lipnja ove godine na Istarskom ipsilonu biti puštena u promet dionica od Kanfanara do Umaga u profilu autoceste, a tada će se otvoriti i spojna cesta od čvora Pula do Pomera i to dionica do ceste za Medulin koja je najbitnija za smanjivanje pritiska na pulsku zaobilaznicu.

Naime, ova dionica pristupne ceste Istarskom ipsilonu ima trostruku funkciju. Pristupna je cesta prema južnom dijelu Istre, ujedno zaobilaznica gradskog područja Pule te će zbog izravne povezanosti s čvorom Pula, turistima i putnicima koji žele stići u Premanturu, Medulin i Ližnjan znatno olakšati i skratiti putovanje.

"Nova pulska obilaznica" odnosno dionica pristupne ceste Istarskom ipsilonu čvor Pula (St. Peličeti) - Pomer planirana je u dužini od 8,2 km s projektiranom brzinom od 80 km/h. Na dionici je predviđena izgradnja 5 križanja (rotora) u nivou (Jadreški, Šikići, Campanož, Pomer - istok, Pomer - zapad) i jedno četverokrako križanje na dionici Pomer - groblje. Planirana su četiri podvožnjaka (Valtura, Šikići, Vintijan i Campanož) te vijadukt u dužini od 250 m (Valtura).