Novosti

13/01/2011

Stručno usavršavanje stručne suradnice - pedagoginje PU-IP Rin Tin Tin

Nakon što se PU-IP Rin Tin Tin prijavila na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU i nakon što je odabrana kao sudionik stručnog usavršavanja, pedagoginja Severka Verbanac ovoga tjedna boravi u Firenzi na tjednu stručnog usavršavanja iz predškolskog odgoja.

Comenius je dio Programa za cjeloživotno učenje koji omogućuje suradnju među nastavnim i nenastavnim osobljem te  vrtićima, osnovnim i srednjim školama diljem Europe.

Neki od ciljeva Programa su: potaknuti razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje, koji se baziraju na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, unaprijediti kvalitetu obrazovanja nastavnika i uvesti europsku dimenziju u obrazovanje odgojitelja i nastavnika te  potaknuti poboljšanja u pedagoškim pristupima i upravljanju školama.

Sudjelovanjem u pojedinim aktivnostima Programa potiče se učenje i razmumijevanje raznolikosti europskih kultura i jezika te se podiže razina kvalitete školskog obrazovanja u Europi.