Tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule

PODIJELI
12 / 01 / 2011
U četvrtak, 13. siječnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  30. prosinca 2010. godine do 12. siječnja 2011. godine

 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 2. Odluka o priznavanju statusa Jurić Baltić Željke kao člana obiteljskog domaćinstva u Puli, Koparska br. 60
 3. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Moscarda Sanela
 4. Zaključak o sklapanju Ugovora o reguliranju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambenog objekta na dio k.č.br. 3454/1 k.o. Pula investitora AQUA SOL d.o.o. iz Pule, Argonautska br. 77
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Crepulja Tihomir
 6. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva-Pitacco Bruna
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Dario Blašković
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o raspisivanju Natječaja za idejno urbanističko rješenje uređenja gradske Rive u Puli
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport" Ur.broj:7-1/11 od 11. siječnja 2011. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Šijanska cesta, u Puli
 11. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih i novih javnih radova na izgradnji objekta OŠ Veli Vrh Faza I po zapisnicima za tehnički pregled
 12. Odluka o uvođenju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću po normi ISO/IEC 27001
 13. Odluka o imenovanju voditelja projekta za uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću po normi ISO/IEC 27001
 14. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa: 372-01/10-01/325, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-10-2 od dana 22. prosinca 2010. godine
 15. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa: 372-01/10-01/325, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-10-2 od dana 22. prosinca 2010. godine - Grahovac Jurkota Iva
 16. Odluka o izmjeni Odluke o popisu i imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Pule za 2010. godinu
 17. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni 2010. godine


 Materijale možete pogledatiovdje