Novosti

07/01/2011

Otvorenje novog dijela školske zgrade Osnovne škole Šijana

U ponedjeljak, 10. siječnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati, svečano će se otvoriti novi dio školske zgrade Osnovne škole Šijana.

Osnovna škola Šijana je dogradnjom novog dijela zgrade dobila učionicu i kabinet kemije, učionicu informatike, učenički klub, kuhinju, blagovaonu i multifunkcionalni prostor. Kuhinja i blagovaona projektirane su u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije kako bi u njima bio primijenjen HACCAP sustav. Novi dio školske zgrade omogućit će odvijanje programa produženog boravka u matičnoj zgradi za dvije skupine, koji se do sada odvijao u dislociranom prostoru što je stvaralo poteškoće  u provođenju programa te predstavljalo i rizik za sigurnost djece.

Radovi na OŠ Šijana započeli su 21. listopada 2009. godine, a ukupna vrijednost izgradnje, uređenja okoliša i opremanja škole iznosi oko 5,7 milijuna kuna.