Potpisan ugovor o poslovno tehničkoj suradnji između Grada Pule i CARNet-a

PODIJELI
13 / 10 / 2010
U prostorijama Komunalne palače potpisan je ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji između Grada Pule i CARNet-a. Ugovor su potpisali gradonačelnik Boris Miletić i ravnatelj CARNet-a  Zvonimir Stanić. Potpisivanju su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule Damir Prhat,  pomoćnik ravnatelja CARNet-a Radovan Kovačević te Albert Novak, voditelj istraživanja i razvoja CARNet-a.

Gradonačelnik je prilikom potpisivanja istaknuo kako je ovom suradnjom grad Pula dobila jedinstvenu priliku da uz gradnju plinske infrastrukture razvije modernu elektroničku komunikacijsku mrežu za potrebe građana, Grada i gradskih poduzeća i time osigura svojim građanima jednu od najmodernijih informatičkih infrastruktura.

Zvonimir Stanić je istaknuo kako CARNet ima dugogodišnje iskustvo na području informatičkih tehnologija, a 90.-tih je godina uveo Internet u Hrvatsku. Odlučili su pokrenuti izgradnju vlastitih optičkih mreža, a budući da Grad Pula trenutno radi na plinofikaciji grada - za izgradnju optičke infrastrukture odličan je trenutak, budući da se na taj način bitno smanjuju troškovi. Cilj je povezati sve ustanove od gradskog interesa, počevši od škola, bolnica, sveučilišta te svih poduzeća u vlasništvu Grada. CARNet će "pokriti" Grad s besplatnom bežičnom mrežom.