Grad Pula i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika potpisali dodatak Kolektivnom ugovoru - ušteda od 2 milijuna kuna

PODIJELI
13 / 10 / 2010
Dana 22. rujna 2010. uspješno su dovršeni pregovori između Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika i Grada Pule oko zaključivanja trećeg Dodatka kolektivnom ugovoru kojim se uređuju materijalna prava službenika i namještenika u narednom periodu sukladno odredbama zakona o porezu na dohodak. Temeljni Kolektivni ugovor zaključen je dana 15. veljače 2007.

Glavni pregovarač u ime Grada Pule gđa Mirijana Benčić istaknula je zadovoljstvo pokazanom visokom društvenom sviješću predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenija i namještenika koja se može vidjeti i iz postignutog dogovora. "Želim se zahvaliti socijalnim partnerima na suradnji jer smo još jednom pokazali kako politiziranje i medijsko prepucavanje ne doprinose rješavanju problema. U socijalnom dijalogu potrebno je argumentirano i otvorenih karata sjesti za stol jer tada se postižu kvalitetni dogovori na zadovoljstvo i radnika i poslodavca. Postignuti dogovor sukladan je gospodarskom trenutku i nadasve odgovoran prema poreznim obveznicima".

Dodatkom je dogovoreno da ukupne godišnje isplate za božićnicu i regres budu u visini neoporezivih 2.500,00 kuna godišnje. Očekivana ušteda u proračunu po ovom osnovu je 870.000,00 kuna. Do sada je kolektivnim ugovorom bila predviđena isplata po 2.500,00 kuna i za božićnicu, međutim zadnja isplata po ovom osnovu izvršena je 2008. godine u iznosu od 2.000,00 kuna neto. U 2009. Godini, zbog nedostatnih sredstava postignut je sporazum o neisplati božićnice.

Jubilarne nagrade utvrđene Kolektivnim ugovorom do sada su isplaćivane za svakih 5 godina u iznosu od 1/2 prosječne plaće u Gradu Puli. Gotovo 80% isplaćenih nagrada bilo je oporezivo. Ovim dodatkom smanjen je iznos jubilarne nagrade na neoporezivi iznos, ovisno o godinama staža provedenih u Gradu i pravnim prednicima,  i to počevši od 10 godina nadalje:

10 godina 1.500,00 kuna,
15 godina 2.000,00 kuna,
20 godina 2.500,00 kuna,
25 godina 3.000,00 kuna,
30 godina 3.500,00 kuna,
35 godina 4.000,00 kuna,
40 godina 5.000,00 kuna.

Godišnja ušteda za proračun po ovom osnovu je oko 570.000,00 kuna

Također će se i potpore za slučaj bolesti, troškova liječenja, nabave lijekova, naknade za  invalidnost, smrti (zaposlenika, člana uže obitelji)  isplaćivati u visini neoporezivog iznosa, dok su se prema starim odredbama kolektivnog ugovora isplaćivale u visini od 1-2 prosječne plaće u Gradu Puli u prethodnoj godini. Godišnja ušteda po ovoj mjeri je 470.000,00 kuna.

Dar djeci do 15 godine života u iznosu od 600,00 kuna kao i dar zaposlenicima u iznosu od 400,00 kuna godišnje nije se mijenjao. Nisu se mijenjale ni odredbe o isplati otpremnine koja i dalje iznosi 3 prosječne plaće isplaćene u prethodnoj godini u Gradu Puli.

Naknada za prijevoz do sada se isplaćivala svima u visini mjesečne karte za prvu zonu (Grad), dok su pojedinci ovisno o mjestu stanovanja primali i dodatni iznos za drugu, treću ili četvrtu zonu, kao i iznos mjesečne karte drugih prijevoznika za službenike i namještenike koji žive izvan područja bivše općine Pula. Dodatkom kolektivnom ugovoru isplaćivat će se iznos mjesečne karte za sve koji žive u gradu Puli, dok će ostalima biti isplaćivan iznos mjesečne karte ovisno o mjestu stanovanja ali najviše do iznosa mjesečne karte 4. zone (bez iznosa mjesečne karte za grad). Ušteda koja se ovako ostvaruje je približno 80.000,00 kuna na godišnjoj razini. 

Temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbi  klasifikaciji radnih mjesta u u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi usklađeni su koeficijenti za obračun plaća i utvrđena nova osnovica. Novom odlukom o koeficijentima za obračun plaća utvrđen je raspon od 1 za poslove najniže složenosti (spremačice) do 4,2 za pročelnike (do sada 1- 6). Osnovica plaće utvrđena je preračunom stare bruto plaća s uključenim stalnim dodatkom od 700,00 kuna (nekadašnji topli obrok). Na taj način plaća nije smanjena osim plaća pročelnika i njihovih pomoćnika.

Dodatkom III Kolektivnog ugovora ukinuti su dodaci za rad u upravi od 4, 8 i 10% (rad za više od 20 godina u Gradu Puli odnosno pravnim prednicima). Navedeni dodaci isplaćivani su približno trećini zaposlenih.

Sukladno svemu navedenom uštede koje će se ostvariti primjenom trećeg Dodatka kolektivnom ugovoru procjenjuju se na nešto manje od 2 milijuna kuna.