U Zagrebu prezentiran idejni projekt za POS-ove stanove u Šijani

PODIJELI
11 / 10 / 2010
Na redovitoj mjesečnoj koordinaciji u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) u Zagrebu prezentiran je idejni projekt za stanove iz Programa poticane stanogradnje (POS) koji će se graditi u Puli. Pulski projekt predstavila je zagrebačka tvrtka Arhigtrade, koja je na javnom natječaju u konkurenciji dvadesetak ponuditelja dobila posao projektanta. Stanovi iz POS-ovog programa grade se isključivo za prodaju građanima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Navedenim projektom predviđena je izgradnja 65 stanova. Zemljište na kojem će se graditi stanovi  prostire se na površini od četiri tisuće četvornih metara između Valturske, Ulice Jurja Žakna i trgovačkog centra u Šijani. Grad će osim zemljišta, osigurati komunalnu infrastrukturu i priključke za nove objekte. Početak gradnje se očekuje na proljeće 2011. godine, ako sve bude teklo prema planu, završetak objekata i useljavanje bit će u drugoj polovici 2012. godine.