Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
07 / 10 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je uz nazočnost gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 1. listopada do 6. listopada 2010. godine.

U navedenom je razdoblju doneseno ukupno dvanaest akata. Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za prethodnu raspravu. Prethodna rasprava održat će se 14. listopada 2010. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u Puli, Forum 1. Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti do 29. listopada 2010. godine.

Donesena je Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stanova. Radi reguliranja odnosa nastalih korištenjem preostalog, suvlasničkog dijela stana kojim raspolaže Grad Pula, za 13 stanova, temeljem ove Odluke, pristupit će se zaključivanju ugovora o najmu. Donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća. Budući se približavanju blagdani - Svi Sveti i Dan mrtvih - Grad Pula će i ove godine raspisati natječaj za davanje u zakup javne površine radi postavljanja štandova za prodaju cvijeća i svijeća, na 6 prodajnih mjesta na Putu za groblje, uz početnu cijenu istovjetnu onoj iz 2009. godine. Površina se daje u zakup u razdoblju od 27. 10. do 03. 11. 2010. godine.

Donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga. Grad će pristupiti raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina na 3 lokacije u svrhu postave montažnih plažnih objekata na Kupalištu Valkane, Valovinama i Gortanovoj uvali.

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu imenovano je rješenjem iz 2007. godine na vrijeme od 4 godine. Budući pojedini članovi povjerenstva više nisu službenici gradske uprave, ovim aktom predloženi su novi članovi. Novi članovi su Loris Mošnja - voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje i Marijan Kaurić - stručni suradnik za zaštitu na radu u Upravnom odjelu za financije i opću upravu.

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 1. listopada do 6. listopada 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.