Kanalizacija - crpna stanica Rivijera kao dio trajnog rješenja onečišćenja pulske luke

PODIJELI
01 / 10 / 2010
Crpna stanica Riviera s pripadajućim kolektorom, završena s izgradnjom u lipnju 2010. godine, jedan je od ključnih dijelova sustava pulske kanalizacije, točnije "Obalnog kolektora". Izgradnja "Obalnog kolektora" nužan je uvjet za trajno rješenje onečišćenja pulskog zaljeva, kroz preusmjeravanje fekalnih voda na pročistač Valkane. 

Osim voda Kolodvorske ulice i ostalih voda lokalnog slivnog područja, izgradnjom kanalizacijskog sustava, na ovu crpnu stanicu planiran je dotok  fekalnih voda iz smjera Velog Vrha, dijela industrijske zone, te otpadnih voda iz kolektora Šijana - danas drugog po redu najvećeg pojedinačnog izvora fekalnog onečišćenja pulske luke. 

Crpna stanica ima kapacitet 147 l/s te sadržava dvije mehanički čišćene rešetke, tri uronjene  crpke za transport otpadne vode kapaciteta 13.5 kW, jedinicu za suzbijanje mirisa, visokotlačnu jedinicu za ispiranje i pričuvni generator, te svu potrebnu opremu za daljinski nadzor i upravljanje. Crpna stanica Rivijera započet će s radom nakon potpunog dovršetka "Obalnog kolektora".   

U sklopu radova na crpnoj stanici u Kolodvorskoj ulici novoizgrađeno je 500 m fekalne i  330 m oborinske kanalizacije. Vrijednost cjelokupnih radova iznosi 8,2 milijuna kuna.

 


Novost: 05. listopada 2010. Kanalizacija je preduvjet razvoja rive