Novosti

28/06/2011

Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun"

Na Kaštijunu kraj Pule u tijeku je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom, koji će donijeti dugoročno rješenje u skladu s najvišim europskim i svjetskim ekološkim standardima. Riječ je o sustavu posve drukčijem od postojećih otvorenih odlagališta otpada, koji će osigurati ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpada, usklađeno s načelima održivog razvoja. 
Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun" projektiran je prema važećim propisima Republike Hrvatske i Europske unije i s obzirom na vrste i količinu otpada koje prema njemu gravitiraju. Sama lokacija centra odabrana je kao najprihvatljivija na temelju Studije gospodarenja otpadom za Istru i Kvarner iz 1996. godine, gdje su u obzir uzeti ekološki, ekonomski i tehnološki čimbenici. Nalazi se izvan zaštićenih zona vodocrpilišta i u slabije naseljenoj zoni, a u njega će se dovoziti komunalni i neopasni proizvodni otpad te reciklažni otpadni materijal.
Prema Ugovoru o zajedničkom financiranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun", potpisanom u Poreču 30.svibnja 2011.godine, ovaj projekt, vrijedan 39,2 milijuna eura financirat će se novcem iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) - 18,9 milijuna eura, novcem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - 6,48 milijuna eura te novcem županije i tvrtke Kaštijun -13,8 milijuna eura.
Sustav gospodarenja otpadom započinje izdvajanjem onoga što se može ponovno iskoristiti te podrazumijeva kontrolu nad otpadom od njegovog nastanka do konačnog odlaganja. Taj proces započinje u svakom domaćinstvu, završava na uređenom županijskom ili regionalnom centru za gospodarenje otpadom, a u županijskom centru za gospodarenje otpadom "Kaštijun" odvijat će se sljedeće aktivnosti:  
- prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
- sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada;
- sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
-energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada;
-odlaganje obrađenog otpada

Više informacija www.kastijun.hr 

19. prosinca 2011. - Potpisan ugovor za Kaštijun vrijedan 29 milijuna eura

31. svibnja 2011. - Potpisan ugovor o financiranju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

23. ožujka 2011. - Europska komisija prihvatila sufinanciranje centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun"