Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
07 / 07 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je uz nazočnost gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 18. lipnja do 6. srpnja 2010. godine.

U navedenom je razdoblju doneseno ukupno trideset akata, među kojima se prvih jednanaest akata odnosi na Izvješća o poslovanju trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Pule iz nadležnosti Gradskog vijeća. Naime, sukladno obvezi utvrđenoj Zakonom o proračunu i Statutom Grada, trgovačka društva i ustanove najmanje jednom godišnje podnose izvješće o radu društva Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

Donesen je Zaključak o osnivanju Pregovaračkog tima za pregovore o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule. Sukladno obvezi utvrđenoj Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Gradonačelnik je pokrenuo postupak kolektivnog pregovaranja radi utvrđivanja osnovice za plaću i ostalih materijalnih prava za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Pule. Ovim aktom Grad kao poslodavac osniva tim za pregovore za sklapanje Kolektivnog ugovora sa sindikatom.

Donesen je i Zaključak o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskim objektima na području zahvata PUP-a Stari Grad tijekom održavanja 57. Festivala igranog filma u Puli. U razdoblju od 10. do 25. srpnja ugostiteljskim objektima smještenim na području Starog Grada omogućava se produženje radnog vremena do 4,00 sata.

Donesen je Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Puli, na raskrižju državne ceste D 66, županijske ceste ŽC 5119 i Ulice 43. istarske divizije, na raskrižju državne ceste D 66 i Dukićeve ulice, te u Ulici 43. istarske divizije, na dijelu od raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja sa županijskom cestom ŽC 5119, s pripadajućim raskrižjima s Ulicom Braće Levak, Ulicom Jurja Žakna i Mutvoranskom ulicom. Uvođenje nove organizacije prometa na području Šijane u cilju je optimalizacije protočnosti na postojećem raskrižju (ulaz/izlaz u grad iz smjera stancije Peličeti).

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 18. lipnja do 6. srpnja 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.