13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
06 / 07 / 2010


U četvrtak, 15. srpnja 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači u Puli, Forum 1 održati će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.  

Za rad sjednice predložen je slijedeći D N E V N I  R E D  

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 23. 06.2010. godine
 3. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih i novih radova na izgradnji objekata OŠ Veli Vrh - Faza I
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2009. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 15.06.2010. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 23.06.2010. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 19.05.2010. godine
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 18.06.2010. godine 
 15. Donošenje Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela u trgovačkom društvu IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV


Materijale za predložene točke dnevnog reda možete preuzetiovdje.