Izrađena Socijalna slika Grada Pule - prvi specijalizirani dokument o pulskoj socijalnoj problematici

PODIJELI
25 / 05 / 2010
Izrađena je Socijalna slika Grada Pule, prvi specijalizirani dokument o socijalnoj problematici Grada Pule. Ovaj dokument podloga je za utvrđivanje i sustavno praćenje socijalnih pokazatelja nužnih za planiranje, provođenje i ocjenu uspješnosti gradskih socijalnih mjera.

Izrada socijalne slike kao ključnog instrumenta za razvoj strategije socijalne politike u Gradu Puli pokrenuta je na inicijativu Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule, a povjerena je kroz javni poziv Udruzi za inicijative u socijalnoj politici (UISP), koja već više godina izrađuje socijalne slike za Grad Zagreb. Socijalna slika izrađena je po vlastitoj metodologiji udruge UISP, u suradnji sa Sabinom Kliman, dipl. socijalnom radnicom pod mentorstvom Aleksandre Selak Živković, mr.sci sociologije, predsjednice UISP. Stručnu i administrativnu podršku u okviru svoje nadležnosti, pružao je nadležni upravni odjel Gada Pule.

Stav je Vijeća za socijalnu politiku da je ovaj dokument od iznimnog značaja jer predstavlja prvi specijalizirani dokument o socijalnoj problematici Grada Pule, i kao takva će postati stručno utvrđena osnova za promišljen daljnji razvoj socijalne politike i sveukupne strategije razvoja Grada Pule.

Izrađena Socijalna slika Grada Pule nalazi se u prilogu.