Novosti

21/05/2010

Zamjena javne rasvjete, uz uređenje okoliša i sportskih igrališta CGU Rojc

Tijekom vikenda i sljedećeg tjedna vršit će se radovi na uređenju okoliša Rojca. U sklopu uređenja zamijeniti će se  dotrajala i neadekvatna rasvjeta na dijelu parka ispred platoa Rojca, a sve sukladno normama iz projekta energetske učinkovitosti HEP ESCO. Jednako tako cjelokupna samostojeća javna rasvjeta oko Centra gradskih udruga Rojc, biti će priključena na sustav javne rasvjete.

Na dijelu zelenih površina postaviti će se nove klupe. Na sportskim terenima u dvorištu Rojca postaviti će se na nogometnim terenima novi golovi za mali nogomet, a na košarkaškim igralištima novi, zglobni koševi. U sklopu navedenih radova biti će izvršena još jedna košnja i čišćenje zelenih površina. Planira se i sanacija devastiranih dijelova rampe za skeatere, te njeno izmještanje s velikog platoa na lokaciju nekadašnjeg odbojkaškog igrališta.