Novosti

21/05/2010

Uskoro kreću radovi na školi Šijana

Slijedeći tjedan započinju radovi na sanaciji sportske dvorane OŠ Šijana. Radovi obuhvaćaju sanaciju i rekonstrukciju krova, uređenje hodnika i svlačionica sa sanitarnim čvorovima, adaptaciju unutrašnjih zidova i prozora dvorane, te zamjenu rasvjete. Na raspisani javni natječaj od 25. ožujka 2010. godine prijavilo se sedam ponuđača, od kojih je kao najpovoljnija izabrana firma MIPCRO d.o.o. iz Ivanca. Osigurana su sredstva u visini od 767.937,00 kn.

Zbog prokišnjavanja krova školske dvorane izvršen je pregled konstrukcije od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva te uočen pomak rešetki i zabatnih zidova koji upućuje na gubitak mehaničke otpornosti i stabilnosti krovne konstrukcije, te je stoga zaključeno da  ovakav objekt više nije siguran za uporabu. Slijedom navedenog nadležni je odjel dana 17. prosinca 2009. godine zatražio da se do daljnjeg obustavi korištenje dvorane, kako za učenike tako i za vanjske korisnike. Do kraja 2009. godine izvršeni su radovi na sanaciji drvene krovne konstrukcije dvorane, kako bi se zaštitila dvorana i spriječilo daljnje pogoršanje stanja.