Nova pulska obilaznica

PODIJELI
19 / 05 / 2010
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule od 20. travnja 2010. donesena je odluka kojom se investitora izgradnje "nove pulske obilaznice" Bina - Istra d.o.o. u potpunosti oslobađa  komunalnog doprinosa u iznosu od 1.358.046,00 kuna. Izgradnja županijske prometnice kao nastavka Istarskog ipsilona od čvorišta St. Peličeti do Pomera od osobitog je interesa za građane Grada Pule, kao i širu društvenu zajednicu.

"Nova pulska obilaznica" odnosno dionica pristupne ceste Istarskom ipsilonu čvor Pula (St. Peličeti) - Pomer planirana je u dužini od 8,2 km s projektiranom brzinom od 80 km/h. Na dionici je predviđena izgradnja 5 križanja (rotora) u nivou (Jadreški, Šikići, Campanož, Pomer - istok, Pomer - zapad) i jedno četverokrako križanje na dionici Pomer - groblje. Planirana su četiri podvožnjaka (Valtura, Šikići, Vintijan i Campanož) te vijadukt u dužini od 250 m (Valtura). Sva će križanja imati javnu rasvjetu.

Za ovaj su projekt ishodovane lokacijske dozvole za obilaznicu Pomer i čvor Pula (St. Peličeti) koje je Istarska županija s projektnom dokumentacijom dostavila davatelju koncesije Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - Upravi za strateške infrastrukturne objekte i koncesionaru Bina Istri d.d. Zagreb. Bina Istra i Via - Ing iz Pule potpisali su 14. srpnja 2009. Ugovor za izradu glavnog projekta za prometnicu, projekta za prelaganje instalacija i elaborata za izvlaštenje. Aktivnosti koje se planiraju tijekom 2010. jesu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zatim potvrda glavnog projekta (građevinska dozvola) i početak izgradnje. Dovršetak izgradnje prometnice planira se za 2011. godinu. Ukupna investicija iznosi cca 180 milijuna kuna.