Projekt Dolcevita

PODIJELI
19 / 05 / 2010
Nakon što su od nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli ishođeni Posebni uvjeti,  Povjerenstvo za obradu prijava u projektu sanacije i obnove pročelja na području zaštićene  urbanističke cjeline povijesne jezgre  Grada Pule (projekt Dolcevita) utvrdilo je kako ukupno devet građevina udovoljavaju svim kriterijima i propisima i to kako slijedi:

- Forum 11, 

- Maksimijanova 8,

- Sergijevaca 27,

- Maksimijanova 2 / Sergijevaca 18,

- Kapitolinski trg 1,

- Sergijevaca 43,

- Uspon na Kaštel 4,

- Castropola 22 i

- Maksimijanova 4.

Sukladno ishođenim Posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, nadležni Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu zatražio je ponude za izradu troškovnika sanacije pročelja navedenih objekata. Izrada samih troškovnika predviđenih radova očekuje se u roku od mjesec dana.

Povjerenstvo za obradu prijava, nakon što se provede stručna analiza i vrednuje svaka pojedina građevina, predložit će Listu prioriteta koja će biti upućena Gradonačelniku na utvrđivanje. Nakon utvrđivanja liste prioriteta, a sve sukladno raspoloživim sredstvima, vlasnici/ suvlasnici odnosno upravitelji nekretnina, bit će upoznavati s važećim uvjetima izvođenja radova i pozvani na potpisivanje predugovora za izvođenje uvjetovanih radova.  Ugovori o izvođenju radova sklopit će se nakon što korisnici prihvate uvjete izgradnje utvrđene od strane Konzervatorskog odjela kao i Gradskom Odlukom o obnovi pročelja i krovova.

Očekuje se da će cjelokupni postupak biti gotov do jeseni kada bi započeli prvi radovi, a sve sukladno raspoloživim sredstvima.

Podsjetimo, na Javnom pozivu završenom u prosincu 2009. godine., koji je upućen pojedinačno vlasnicima i suvlasnicima građevina registriranih kao kulturno dobro ili koje se nalaze na području zaštićene  urbanističke cjeline povijesne jezgre  Grada Pule, za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Pule namijenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova u 2010. godini, Grad Pula je zaprimio 48 prijava od kojih se 7 odnosi na građevine koje se nalaze izvan obuhvata zaštićene povijesne jezgre i nisu evidentirane kao pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Povjerenstvo za obradu prijava koje kao predstavnici Grada Pule čine Barbara Belić Raunić, Vedrana Perić, Vesna Simičić i Minja Savović te kao predstavnik Konzervatorskog odjela Nataša Nefat, analiziralo je pristigle zahtjeve te utvrdilo potpunost dostavljene dokumentacije.