Novosti

09/04/2010

Pripremni radovi na izgradnji kanalizacije na Busoleru i Velom Vrhu

Obavještavaju se građani naselja Busoler da će se u ponedjeljak, dana 12. travnja 2010. započeti pripremnim radovima kao što su iskolčenje trase, izrada privremene regulacije prometa te rezanje asfalta kako bi se moglo započeti s iskopima na izgradnji fekalne kanalizacije na dionici u Busolerskoj ulici od kućnog broja 86 do spoja sa Šišanskom cestom. Mole se građani da se što prije jave u komunalno društvo Pula Herculanea, u Službu za korisnike (prizemlje), u svrhu podnošenja zahtjeva za priključenje svojih stambenih objekata na gradsku kanalizaciju. Kontakt osoba u Službi za korisnike, gospođa Romina Sifari, prima stranke svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati, a može je se kontaktirati i na telefon 052 638 407. Također se i informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu naći na našoj web stranici (djelatnost kanalizacija). Dužina kanala navedene dionice fekalnog kolektora je 133,0 m`. Prema programu gradnje Grada Pule za 2010. za realizaciju iste planiran je iznos od 107.897,00 kn ( bez PDV-a). Putem javnog natječaja za izvođača građevinskih radova kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka Zanitel d.o.o. iz Pule. Izgradnja navedenog kolektora je jedan segment zahvata kojim će se omogućiti spajanje sedam objekata na sustav odvodnje. Prema terminskom planu radovi bi trebali biti dovršeni prije početka ljetne sezone. Promet će se odvijati sukladno privremenoj regulaciji prometa stoga molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije.

Obavještavaju se građani naselja Veli Vrh da će u ponedjeljak, dana 12. travnja 2010. započeti pripremni radovi kao što su iskolčenje trase, izrada privremene regulacije prometa te rezanje asfalta kako bi se moglo započeti s iskopima na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Paduljski put od kućnog broja 42 do kućnog broja 63 i ulici Braće Leonardelli od kućnog broja 58 do spoja sa ulicom Paduljski put. Mole se građani da se što prije jave u komunalno društvo Pula Herculanea, u Službu za korisnike (prizemlje), u svrhu podnošenja zahtjeva za priključenje svojih stambenih objekata na gradsku kanalizaciju. Kontakt osoba u Službi za korisnike, gospođa Romina Sifari, prima stranke svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati, a može se kontaktirati i na telefon 052 638 407. Također se i informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se naći na našoj web stranici (djelatnost kanalizacija). Dužina kanala navedene dionice fekalnog kolektora je 407,0 m`. Prema programu gradnje Grada Pule za 2010. godine za realizaciju iste planiran je iznos od 336.470,40 kn (bez PDV-a). Putem javnog natječaja za izvođača građevinskih radova kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka Roveria d.o.o. iz Pule. Izgradnja navedenog kolektora je jedan segment zahvata kojim će se omogućiti spajanje osamnaest objekata na sustav odvodnje. Prema terminskom planu radovi bi trebali biti dovršeni  prije početka ljetne sezone. Promet će se odvijati sukladno privremenoj regulaciji prometa stoga molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije.