Radovi i sanacije u gradu Puli

PODIJELI
09 / 04 / 2010
Radovi za potrebe plinifikacije u Palisinoj ulici
Dana 09.04.2010. godine, započela je priprema za asfaltiranje prekopa izvedenog za potrebe plinifikacije u Palisinoj ulici, te će radovi biti izvedeni sljedeći tjedan. Sanirat će se samo dio prometnice jer će nužna rekonstrukcija kanalizacijskog i oborinskog sustava te vodovodne mreže ovisno o raspoloživim sredstvima biti realizirana tijekom jeseni, odnosno početkom sljedeće godine.Saniran urušeni svod kolektora na križanju Rizzijeve ulice i Keršovanijeve ulice
Dana 08. 04. 2010. godine, saniran je urušeni svod kolektora na križanju Rizzijeve ulice i Keršovanijeve ulice te je time pripremljen za završne asfalterske radove.

Dovršeni radovi javne rasvjete i početak asfaltnog zastora - Mjesni odbor Gregovica
Dovršeni su radovi na pojačanju javne rasvjete na dijelu ulice Bruna Kosa i Liburnijske ulice koji su predviđeni planom malih komunalnih akcija Vijeća mjesnog odbora Gregovica. Ujedno su na navedenoj lokaciji u tijeku pripreme za sanaciju asfaltnog zastora.

Održavanje javnih zelenih površina
Početkom mjeseca započeli su radovi na košnji javnih zelenih površina te obnovi biljnog materijala (stabla, grmovi, zeljaste trajnice). 

Pojačanje javne rasvjete
U tijeku su radovi na pojačanju javne rasvjete u Petrovićevoj ulici, te postavljanju tijela javne rasvjete na križanju Vodnjanske ceste i Paganora, jer su na navedenim lokacijama zabilježena česta stradavanja pješaka, nerijetko s teškim posljedicama. Postava navedenog rasvjetnog tijela privremenog je karaktera sve do izgradnje nogostupa i javne rasvjete uz Vodnjansku cestu u cijelosti.

Nova rasvjetna tijela od silumina u Parku Grada Graza
U ponedjeljak, 12.04.2010. godine, započinju radovi na zamjeni javne rasvjete u Parku Grada Graza. Sukladno provedbi mjera energetske učinkovitosti, rasvjetna tijela će biti zamijenjena, a obzirom na dotrajalost stupova isti će također biti zamijenjeni novim stupovima od silumina. Tip rasvjete koji će biti postavljen identičan je onima na Giardinima ili u Parku Kralja Petra Krešimira IV.