Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
08 / 04 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je u nazočnosti gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 2. travnja do 7. travnja 2010. godine.

U navedenom razdoblju je doneseno ukupno jedanaest akata. Donesena je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela Ulice Bože Gumpca u Puli dužine cca 150 m¹ s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Društvo multiple skleroze Istarske županije, za ulaganje i izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, na način da se odobrava izvođenje točno određenih radova za uređenje poslovnog prostora o trošku druge, bez prava na povrat sredstava.

Partnerski odbor za izradu "Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje od 2009. - 2015. godine" proširuje se s još jednim članom, gospodinom Davorom Matticchiom, predsjednikom Društva arhitekata Istre, budući da on svojim stručnim znanjem može dati značajan doprinos u izradi Strategije razvoja Grada Pule.

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Upravno vijeće ustanove predložilo je imenovanje Nele Načinović, ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice, temeljem programa kojeg je gđa. Načinović predložila. Također je donesen i Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Pule kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb (za izgradnju OŠ Veli Vrh-II faza financiranja). Zakon o proračunu propisuje da se jedinica lokalne samouprave može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade RH. Predlaže se odobrenje zaduženja Grada kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 40.000.000,00 kn za izgradnju objekata OŠ Veli Vrh - II faza financiranja.

Doneseno je Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2010. godine, utrošeno je 16.000,00 kn i to: 3.000,00 kuna Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, kao financijska pomoć za postavljanje spomen ploče Vladimira Gortana u Gortanovoj uvali u Puli povodom obilježavanja 80. obljetnice njegovog strijeljanja; 10.000,00 kuna Istarskim domovima zdravlja Pula, s ciljem sufinanciranja petog tima za zaštitu predškolske djece koji je s radom započeo u mjesecu prosincu 2009. godine i 3.000,00 kuna Klubu umirovljenika "Uljanik", Pula, kao potpora projektu "Tehnička pomoć u kući starijim i bolesnim osobama" započetom prije tri godine u suradnji sa udrugama, institucijama i gradovima Istarske županije.

Ovi i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 2. travnja do 7. travnja 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.