Rekonstrukcija crpne stanice Valsaline

PODIJELI
07 / 04 / 2010
U cilju povećanja pouzdanosti i efikasnosti rada crpne stanica započelo se sa rekonstrukcijom iste, tako su kupljene nove crpke koje imaju samočisteća radna kola. Takvom izvedbom crpki izbjegavaju se začepljenja istih i havarije kod velikih opterećenja u ljetnim mjesecima. Radovi na zamjeni crpki i prateće opreme izvršit će se tijekom travnja, odnosno prije sezone kupanja. Tako će se na crpnoj stanici Valsaline izvršiti zamjena dviju crpki koje su nabavljene još 1987. godine. Na navedenoj crpnoj stanici zamijenit će se i dotrajala postolja crpki te će se postojeće vodilice zamijeniti novim inox vodilicama. Vrijednost nove opreme iznosi 255.000,00 kuna. Gore navedene aktivnosti predstavljaju najveće dosadašnje ulaganje, odnosno najveći zahvat na održavanju crpne stanice, kao pripremu za nadolazeću turističku sezonu, a sve u cilju smanjenja rizika od zagađenja mora. Sve radove na zamjeni crpki i prateće opreme odradit će služba održavanja djelatnosti Kanalizacija.

U popisu rekonstrukcije i održavanja crpnih stanica je i crpna stanica Pragrande na kojoj  se zamijenila jedna crpka iz 1994. godine, te radno kolo na pomoćnoj crpki. Ukupna vrijednost te investicije iznosi 33.000,00 kuna Tu je i crpna stanica Valbandon na kojoj će se izvršiti zamjena dvije crpke iz 1991. godine, rekonstrukcija upravljačkog ormara, zamjena postolja i vodilica crpki, te zamjena kompletnog cijevnog materijala. Vrijednost nove opreme je 180.000,00 kuna. Na crpnoj stanici Barbariga izvršit će se zamjena jedne crpke iz 1989. godine.